Катедра "Актьорско майсторство"

Учебната програма е предназначена за професионална подготовка на актьори за театралната сцена и екрана. Не се очаква учениците да имат предварителна подготовка в тази сфера, а само талант и желание да го развиват. В 8 и 9 клас започваме с основни практични и теоретични дисциплини като “Сценична реч”, “Работа с текст”, “Актьорско майсторство – етюди и самостоятелни задачи”, “Музика”, “Солфеж”, “Поп и джаз пеене”, “Основни елементи на драмтургията”, “История на театъра”, “Сценично движение и пластика”, “Класически и съвременен танц”. В 10, 11 и 12 клас ще задълбочим теорията разглеждайки “Основни школи и методи в актьорското майсторство”, “Действен анализ”, “История на киното”, “Актьорско майсторство за големия и малкия екран”. 11 и 12 клас обучението ще се съобрази с изискванията за подготовка за Висшите академии (НАТФИЗ, НБУ) за сценични изкуства в България и Европа.

 

АКАТАМУС
Ако ще се занимаваш с изкуство – започни навреме!