Катедра "Поп и джаз пеене"

Учебната програма е предназначена за професионална подготовка на ученици от 8 до 12 клас по специалност „Поп и джаз пеене“. Изграждането на завършен жанров Музикант-вокалист е процес, свързан със задълбочени теоретични познания и практически умения по професията. Учебния процес изисква овладяването на материал, който цели учениците да придобият вокално-изпълнителски умения за солово изпълнение на жанрови творби от основните стилови наклонения в поп и джаз музиката, като всяка една програма е съобразена със съответната възраст.

Учебната програма е иновативна и се основава на собствена уникална методика, базирана на световни практики, разработени от водещи вокални експерти, в съчетание с личен стил на преподаване, комбиниран с индивидуален подход към всеки ученик. 

Благодарение на нея възпитаниците развиват хармоничен музикален слух, усвояват тънкостите на вокалната постановка и техники, характерни за различните музикални стилове. Насърчават се изграждането на собствен стил, креативно мислене и импровизационни умения. Високо се цени вътрешната индивидуалност на възпитаниците, бивайки съхранена, подчертана и развита в рамките на обучението.

АКАТАМУС
Ако ще се занимаваш с изкуство – започни навреме!