Skip to main content

ДИПЛОМА

Завършеното в ЧПГСИ АКАТАМУС професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, както следва: 

професия
АКТЬОР
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
професия
МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

Учениците, успешно завършили 12 клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

ОТВОРЕН ПРИЕМ за учебната '24/'25 година

За всички талантливи деца!
ЧПГСИ АКАТАМУС обявява отворен прием за специалностите АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО и ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ за учебната ’24/’25 година.
ИЗПИТНИ СЕСИИ – 2024г.