Skip to main content

ДИПЛОМА

Завършеното в ЧПГСИ АКАТАМУС професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, както следва: 

професия
АКТЬОР
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
професия
МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

Учениците, успешно завършили 12 клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

РАБОТИЛНИЦА по ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА за прием

Всяка година ЧПГСИ АКАТАМУС организира няколко дневна творческа работилница с преподавателите по специални предмети. В продължение на няколко дни деца, с интерес към изкуството,  работят по конкретни материали за прием в гимназията.