Skip to main content

ДИПЛОМА

Диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация

Завършеното в ЧПГСИ АКАТАМУС професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Учениците, успешно завършили 12 клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

професия
АКТЬОР
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
професия
МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

Частна професионална гимназия по сценични изкуства АКАТАМУС обявява прием за предстоящата 2023/24 учебна година за 8 и 9 клас по специалностите АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО и ПОП и ДЖАЗ ПЕЕНЕ.