Skip to main content

ПРОДУКЦИИ

Всяка година учениците ще участват в две ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на сцена и ще демонстрират наученото по конкретната специалност.